"Spending some time on the Swedish-Norwegian boarder north of the Arctic Circle gave me lots of time to think and..."
[bo’na offi’cia (latin); en stats erbjudande att förmå två tvistande stater att uppta eller fortsätta förhandlingar för lösning av en tvist]
 
 
© Svanberg Bona Officia. Alla rättigheter förbehållna.